Monthly Archives: Lipiec 2019

Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY Dane podstawowe Nazwa stanowiska pracy pracownik socjalny Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3A,                        98-113 Buczek Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne) Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, b) kończenie studiów wyższych… Zobacz więcej »

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  Referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start”  i Karty Dużej Rodziny w wymiarze 1 etat   Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na… Zobacz więcej »

Świadczenie „Dobry start” (300+) na rok szkolny 2019/2020

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia (a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje raz w roku. Wnioski można składać: Od 1 lipca – wyłącznie drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną) Od… Zobacz więcej »

Koordynacja świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych (500+)

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę w Urzędzie Wojewódzkim? Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że od dnia 1 lutego 2019 roku ulegają zmianie dni i godziny funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w zakresie Koordynacji Świadczeń, mieszczącego się w pokoju 026 ul. Piotrkowska 104, Łódź.   Dni i godziny przyjęć Klientów: Poniedziałek  9.00 – 15.00… Zobacz więcej »

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. każdemu rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – przysługuje Karta Dużej Rodziny. Do tej pory karta przysługiwała tylko tym, którzy mają pod swoją opieką 3 małoletnich (lub uczących się do 25. roku życia) dzieci. Zmiana jest istotna, ale jej beneficjentami będą tylko rodzice. Dzieci –… Zobacz więcej »

Terminy składania wniosków na świadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o terminach składania wniosków na poszczególne świadczenia: od 01 lipca 2019 roku można składać wnioski  o ustalenie prawa do niżej wymienionych świadczeń – w formie elektronicznej: świadczeń rodzinnych świadczeń wychowawczych świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń „ Dobry start” Wzory wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń  okres zasiłkowy 2019/2020 i okres… Zobacz więcej »