Świadczenie „Dobry start” (300+) na rok szkolny 2019/2020

By | 5 lipca, 2019

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia (a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje raz w roku.

Wnioski można składać:

  • Od 1 lipca – wyłącznie drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną)
  • Od 1 sierpniadrogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.