Terminy składania wniosków na świadczenia

By | 5 lipca, 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o terminach składania wniosków na poszczególne świadczenia:

  • od 01 lipca 2019 roku można składać wnioski  o ustalenie prawa do niżej wymienionych świadczeń – w formie elektronicznej:
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń wychowawczych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczeń „ Dobry start”

Wzory wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń  okres zasiłkowy 2019/2020 i okres świadczeniowy 2019/2021 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

  • od 01 sierpnia 2019 roku będzie można pobierać i składać  wnioski w formie papierowej w siedzibie GOPS w Buczku, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  o ustalenie prawa do:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń wychowawczych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczeń „ Dobry start”