Terminy składania wniosków na świadczenia

By | 1 lipca, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o terminach składania wniosków na poszczególne świadczenia:

  • od 01 lipca 2020 roku można składać wnioski  o ustalenie prawa do niżej wymienionych świadczeń – w formie elektronicznej:
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczeń „ Dobry start”

Wzory wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń  okres zasiłkowy 2020/2021 i okres świadczeniowy 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

  • od 01 sierpnia 2020 roku będzie można pobierać i składać  wnioski w formie papierowej w siedzibie GOPS w Buczku, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  o ustalenie prawa do:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczeń „ Dobry start” .

 

Należy nadmienić, iż na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenia wychowawcze ( 500 + ) zostały przyznane do 31 maja 2021 roku. W związku z tym, nie trzeba składać kolejnych wniosków, dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.