Bezpośrednia obsługa klientów

By | 2 lipca, 2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Buczku WZNAWIA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW

W związku z umożliwieniem bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ośrodka, dostosowaną do aktualnych nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu pandemii. Prosimy o wyrozumiałość oraz w miarę możliwości o zastosowanie się do zaleceń:

 1. Kontakt z pracownikami możliwy jest wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
 2. Zachowanie środków ochrony indywidualnej, w tym:
 • Osłonę ust i nosa ( maseczka , przyłbica),
 • Zaopatrzenie się w rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku,
 • Zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej 2 metry.
 1. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnych.
 2. Klienci obsługiwani będą pojedynczo, bez osób towarzyszących z wyłączeniem przypadków w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.
 3. Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem na wizytę w Ośrodku.
 4. W trakcie wizyty obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz pozostawiania rzeczy osobistych na powierzchniach ogólnodostępnych.
 5. W miarę możliwości należy zaopatrzyć się w swoje długopisy.

Zaleca się nadal kontakt z pracownikami za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych:

 • Telefonicznie- numery telefonów do pracowników dostępne są na stronie Ośrodka: G O P S Buczek
 • Poczty elektronicznej :sekretariat@gopsbuczek.pl
 • Platformy ePUAP
 • Za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej(papierowej).

 

Nie narażajmy siebie nawzajem i wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie!

Podstawa prawna:§14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii( Dz.U. z 2020r.poz.964)