Koordynator do spraw dostępności

By | 15 października, 2020

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku

Zarządzeniem Nr 13.2020  z dnia  30 września 2020 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku wyznaczył Koordynatora do spraw  dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku.  Funkcję będzie pełniła Pani Monika Klewin .

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku  było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku;
  • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku
Pani Monika Klewin

adres do korespondencji: 98-113 Buczek ul. Szkolna 3A

telefon: 43/ 677 41 59 ; 502 930 464

e-mail: sekretariat@gopsbuczek.pl

Zarządzenie Nr 13.2020 z dnia 30 września 2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.

Ustawa  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t. j. Dz.U z 2020 r poz. 1062 ze zm.).