Monthly Archives: październik 2021

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że od 1 października 2021 r. można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc mogą otrzymywać… Zobacz więcej »