Preferencyjny zakup węgla

By | 24 października, 2022

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym węgla, . przez gospodarstwa domowe, która umożliwia nabycie go za pośrednictwem gminy.

Ustawa trafi  teraz pod obrady Senatu. Z chwilą podpisania ustawy przez Prezydenta RP Gmina Buczek będzie realizowała dostawy węgla za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „SCH” w Buczku, a wnioski przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej