Zakup opału w preferencyjnej cenie

By | 4 listopada, 2022

2 listopada 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

Ustawa określa zasady, warunki i tryb:

– sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych,

– zakupu preferencyjnego paliwa stałego,

– przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa stałego.

 

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem opału, zobowiązane są do złożenia wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego.

 

Wnioski można  składać osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u Buczku , ul. Szkolna 3A  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek mogą składać:

Osoby , które nie nabyły wcześniej opału w preferencyjnej cenie,

– osoby , które spełniają warunki uprawniające do dodatku zawarte w ustawie o dodatku węglowym.

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000zł , w następujących transzach:

  1. 1 500 kg- do dnia 31 grudnia 2022r.;
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023r.

Punkt sprzedaży : Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku , ul. Parkowa 1.

 Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

wniosek do pobrania