Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności

By | 19 maja, 2023

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód od 15 maja 2023 r.  nieprzekraczający:

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: mleko, makaron, powidła śliwkowe, cukier biały, olej rzepakowy szynkę wieprzową potrzebujący mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Odbiór żywności planowany jest w dniu 25 maja 2023 r. ( tj. czwartek) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3 A, 98-113 Buczek w godzinach od 10:00-14:00.