ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ŚWIADCZENIOWY 2024/2025

By | 2 lipca, 2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2024/2025

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2024/2025 przyjmowane będą od 01.08.2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek

Przyjmowanie wniosków:
poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00,
wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30,

Od 01.07.2024 r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna.

OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025 będzie trwał od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 złoży wniosek

  • w okresie od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2024 r. następuje do dnia 30 listopada 2024 r.
  • w okresie od 1 września do 31 października 2024r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2024 r.
  • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Buczku, ul. Szkolna 3A lub pod numerem telefonu: 43 67741 59 wew. 23.