Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 1 listopada 2015 do 31 października 2016 należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.