Category Archives: informacje

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Buczek, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,… Zobacz więcej »

11 września 2023r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku ( ul. Szkolna 3A)  wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus. Pomoc w formie artykułów żywnościowych (paczek), mogą otrzymać osoby (rodziny), które pobrały skierowanie do otrzymywania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku. Więcej informacji… Zobacz więcej »

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do kontynuacji realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2023r. za pomocą następujących kanałów: Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą od 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku , ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek Przyjmowanie wniosków: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, Od 01.07.2023 r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów: Platformy… Zobacz więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych,… Zobacz więcej »

Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności  z Banku Żywności   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy… Zobacz więcej »

Zakup opału w preferencyjnej cenie

2 listopada 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.   Ustawa określa zasady, warunki i tryb: – sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, – zakupu preferencyjnego paliwa stałego, – przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa… Zobacz więcej »

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez… Zobacz więcej »

Dodatek węglowy w Gminie Buczek

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie Gminy Buczek jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach o dodatek węglowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,… Zobacz więcej »