Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez… Zobacz więcej »

Dodatek węglowy w Gminie Buczek

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie Gminy Buczek jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach o dodatek węglowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – Świadczenia Rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane będą od 01.08.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku , ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek Przyjmowanie wniosków: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, Od 01.07.2022r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów: Platformy Usług… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – Fundusz Alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 01.08.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2021r. za pomocą następujących kanałów: Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki… Zobacz więcej »

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Buczek, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy  codziennego użytku dla dotkniętych wojną Ukraińców. Zbiórka darów zostaje uruchomiona od 2 marca 2022roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Punkt odbioru darów mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku ul. Szkolna 1 (ostatnie wejście bezpośrednio z ulicy),… Zobacz więcej »

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z  przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.… Zobacz więcej »

Podprogram 2020 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie… Zobacz więcej »

Informacja – Nowe wnioski na otrzymanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że od 1 października 2021 r. można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc mogą otrzymywać… Zobacz więcej »

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego… Zobacz więcej »