Monthly Archives: lipiec 2023

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Moduł II). GMINA BUCZEK przystąpiła do kontynuacji realizacji programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2023r. za pomocą następujących kanałów: Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki… Zobacz więcej »

Nowy okres zasiłkowy – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą od 01.08.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku , ul. Szkolna 3A, 98-113 Buczek Przyjmowanie wniosków: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, Od 01.07.2023 r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów: Platformy… Zobacz więcej »