Monthly Archives: wrzesień 2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Buczek, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,… Zobacz więcej »