GDZIE SZUKAĆ POMOCY

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli czujesz się zagrożona/y lub doznajesz przemocy, nie widzisz szansy na poprawę swojej sytuacji, zwróć się po pomoc.

 • Zespół Interdyscyplinarny w Buczku
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Szkolna 3 A
  98-113 Buczektel. 43 677 41 59
  e-mail zi@gopsbuczek.pl
  poniedziałek 8.00-16.00
  wtorek – piątek 7.30-15.30

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Urząd Gminy w Buczku
  ul. Głowna 20
  98-113 Buczektel. 43 677 40 82
  piątek 8.00-12.00

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Urząd Gminy w Buczku
  ul. Głowna 20
  98-113 Buczektel. 43 677 44 83
  poniedziałek 8.00-16.00
  wtorek – piątek 7.30-15.30

 

 • Punkt Interwencji Kryzysowej
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pokój nr 2, wejście A
  ul. 9 – go Maja 33
  98-100 Łasktel. 43 675 50 49
  środa 15.30-19.00

 

Bezpłatna pomoc w sytuacji kryzysu:

 • poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • poradnictwo prawne m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa cywilnego;
 • poradnictwo psychologiczne m.in. konsultacje psychologiczne w zakresie trudnych sytuacji życiowych, w tym problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wsparcie dla osób doświadczających przemocy;
 • Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  ul. 9 – go Maja 32/36
  98 – 100 Łask

tel. 47 84 542 11 lub 47 84 542 64

 

 • Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  ul. Warszawska 62
  98-100 Łasktel. 43 675 22 95

 • Kwestionariusz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

https://www.niebieskalinia.pl/jak-pomagamy/kwestionariusz-czy-doznajesz-przemocy-w-rodzinie

Kwestionariusz może pomóc rozpoznać czy doznajesz przemocy domowej. Odpowiedź twierdząca na choćby jedno pytanie jest sygnałem, że warto porozmawiać z kimś o swojej sytuacji.

 

 • Platforma pomocowa dla osób dorosłych będącym w kryzysie emocjonalnym

https://116sos.pl/

Bezpłatne i anonimowe narzędzie pierwszego kontaktu ze specjalistami dla osób dorosłych doświadczających kryzysu lub świadków tego typu zdarzeń. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w nocy, niedziele i święta). Dostępne są 3 formy kontaktu: telefon, formularz, czat.

 

 • Całodobowy telefon dla osób będących w kryzysie

Poradnia Telefoniczna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

116123
lub
800-12-00-02