Monthly Archives: sierpień 2022

Dodatek węglowy w Gminie Buczek

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie Gminy Buczek jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach o dodatek węglowy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,… Zobacz więcej »