Porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

By | 19 lutego, 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że:

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021r.  w  PROKURATURZE REJONOWEJ  w ŁASKU (ul. Przemysłowa 5) organizowany będzie

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Prokuratorzy będą udzielać porad prawnych ofiarom przestępstw , w tym  ofiarom przemocy w rodzinie w godzinach 09.00-15.00.