11 września 2023r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

By | 30 sierpnia, 2023

Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku

informuje, że w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku ( ul. Szkolna 3A)  wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie artykułów żywnościowych (paczek), mogą otrzymać osoby (rodziny), które pobrały skierowanie do otrzymywania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku.

Więcej informacji

https://www.bankzywnoscilodz.pl/popz-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2021-plus