POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

By | 29 grudnia, 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze min. 10 kg.

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 122 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 2,208 ton żywności w formie 360 paczek żywnościowych.

 

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 22 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.